[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:06.09.2013
  • Aktualizowany: 17.10.2014
  • Liczba stron:2
Regulamin nagród dla nauczycieli

W dokumencie zawarto jasne kryteria przyznawania nagród, co pozwala dyrektorom zachować dobre relacje w gronie pedagogicznym i ułatwia dobrą współpracę. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli(Dz. U. z 2009 r.nr 131 poz. 1078); Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 206 r. nr 97 poz. 674 ze zmian.).

Podgląd stron

Regulamin nagród dla nauczycieli - strona 1 z 2
Regulamin nagród dla nauczycieli - strona 2 z 2