[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:06.09.2013
  • Aktualizowany: 17.10.2014
  • Liczba stron:3
Regulamin Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli Przedszkola

Regulamin określa zasady przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Tworzony jest także na podstawie uchwały oraganu prowadzącego daną placówkę dotyczącej kwestii środków finansowych przeznaczonych na ten cel oraz rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej. Podstawa prawna: art. 72 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674).

Podgląd stron

Regulamin Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli Przedszkola - strona 1 z 3
Regulamin Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli Przedszkola - strona 2 z 3
Regulamin Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli Przedszkola - strona 3 z 3