[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:25.08.2013
  • Aktualizowany: 17.10.2014
  • Liczba stron:2
Regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w przedszkolu

Dokument jasno i precyzyjnie określa zasady przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Tworzony jest również na podstawie uchwały organu prowadzącego placówkę w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli. Podstawa prawna: art. 30 ust. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zm.).

Podgląd stron

Regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w przedszkolu - strona 1 z 2
Regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w przedszkolu - strona 2 z 2