Przedmiot ewaluacji wewnętrznej:	Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
  • Opublikowany:29.07.2014
  • Aktualizowany: 29.07.2014
  • Liczba stron:2
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Przykładowy plan ewaluacji wewnętrznej oparty na wymaganiu: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Według nowego rozporządzenia ewaluacja wewnętrzna dotyczyć powinna tych obszarów pracy przedszkola, które w wyniku nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku wymagają poprawy. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168 poz. 1324 ze zm.), z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 10 maja 2013 r.

Podgląd stron

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej:	Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
		 - strona 1 z 2
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej:	Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
		 - strona 2 z 2