Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ankieta dla rodziców
  • Opublikowany:31.07.2014
  • Aktualizowany: 31.07.2014
  • Liczba stron:4
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ankieta dla rodziców

Ankieta dla rodziców pozwalająca wywnioskować, czy przedszkole spełnia oczekiwania rodziców dotyczące przygotowania dziecka do pełnienia rozmaitych ról społecznych w przyszłości. Przykładowe narzędzia ewaluacji wewnętrznej w wymaganiu: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168 poz. 1324 ze zm.), z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 10 maja 2013 r.

Podgląd stron

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ankieta dla rodziców - strona 1 z 4
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ankieta dla rodziców - strona 2 z 4
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ankieta dla rodziców - strona 3 z 4
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ankieta dla rodziców - strona 4 z 4