[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:16.04.2014
  • Aktualizowany: 17.10.2014
  • Liczba stron:13
Procedura przetwarzania i ochrona danych osobowych

Dokument zawiera informację dotyczącą czym są dane osobowe, kto ma prawo przetwarzać dane oraz obowiązek ochrony danych osobowych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 ze zm.)

Podgląd stron

Procedura przetwarzania i ochrona danych osobowych - strona 1 z 13
Procedura przetwarzania i ochrona danych osobowych - strona 2 z 13
Procedura przetwarzania i ochrona danych osobowych - strona 3 z 13
Procedura przetwarzania i ochrona danych osobowych - strona 4 z 13
Procedura przetwarzania i ochrona danych osobowych - strona 5 z 13
Procedura przetwarzania i ochrona danych osobowych - strona 6 z 13
Procedura przetwarzania i ochrona danych osobowych - strona 7 z 13
Procedura przetwarzania i ochrona danych osobowych - strona 8 z 13
Procedura przetwarzania i ochrona danych osobowych - strona 9 z 13
Procedura przetwarzania i ochrona danych osobowych - strona 10 z 13
Procedura przetwarzania i ochrona danych osobowych - strona 11 z 13
Procedura przetwarzania i ochrona danych osobowych - strona 12 z 13
Procedura przetwarzania i ochrona danych osobowych - strona 13 z 13