[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:16.04.2014
  • Aktualizowany: 29.07.2014
  • Liczba stron:3
Procedura ewaluacji wewnętrznej

Celem niniejszej procedury jest określenie przebiegu procesu ewaluacji wewnętrznej oraz określenie standardów postępowania dyrektora w sprawie przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168 poz. 1324 ze zm.), Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ze zmianami (tekst jednolity Ustawa o systemie oświaty Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 256 pozycja 2572). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 14 maja 2013 poz.560).

Podgląd stron

Procedura ewaluacji wewnętrznej - strona 1 z 3
Procedura ewaluacji wewnętrznej - strona 2 z 3
Procedura ewaluacji wewnętrznej - strona 3 z 3