[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
 • Opublikowany:19.02.2014
 • Aktualizowany: 13.11.2014
 • Liczba stron:11
Pojęcia określające sytuację rozwojową dziecka/ucznia używane w diagnostyce poradni psychologiczno - pedagogicznych.

Zestawienie pojęć jest materiałem pomocniczym w procesie zbierania informacji o dziecku/uczniu tj. analizowaniu zapisów opinii i orzeczeń (wydawanych przez poradnie psychologiczno –pedagogiczne) na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach i z dnia 17 listopada 2013 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia , wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych; ze zmianami z dnia 2 sierpnia 2013 r.

Podgląd stron

Pojęcia określające sytuację rozwojową dziecka/ucznia używane w diagnostyce poradni psychologiczno - pedagogicznych. - strona 1 z 11
Pojęcia określające sytuację rozwojową dziecka/ucznia używane w diagnostyce poradni psychologiczno - pedagogicznych. - strona 2 z 11
Pojęcia określające sytuację rozwojową dziecka/ucznia używane w diagnostyce poradni psychologiczno - pedagogicznych. - strona 3 z 11
Pojęcia określające sytuację rozwojową dziecka/ucznia używane w diagnostyce poradni psychologiczno - pedagogicznych. - strona 4 z 11
Pojęcia określające sytuację rozwojową dziecka/ucznia używane w diagnostyce poradni psychologiczno - pedagogicznych. - strona 5 z 11
Pojęcia określające sytuację rozwojową dziecka/ucznia używane w diagnostyce poradni psychologiczno - pedagogicznych. - strona 6 z 11
Pojęcia określające sytuację rozwojową dziecka/ucznia używane w diagnostyce poradni psychologiczno - pedagogicznych. - strona 7 z 11
Pojęcia określające sytuację rozwojową dziecka/ucznia używane w diagnostyce poradni psychologiczno - pedagogicznych. - strona 8 z 11
Pojęcia określające sytuację rozwojową dziecka/ucznia używane w diagnostyce poradni psychologiczno - pedagogicznych. - strona 9 z 11
Pojęcia określające sytuację rozwojową dziecka/ucznia używane w diagnostyce poradni psychologiczno - pedagogicznych. - strona 10 z 11
Pojęcia określające sytuację rozwojową dziecka/ucznia używane w diagnostyce poradni psychologiczno - pedagogicznych. - strona 11 z 11