[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:12.09.2013
  • Aktualizowany: 12.11.2013
  • Liczba stron:6
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan w sposób jasny określa zadnia nauczyciela stażysty oraz sposób ich realizacji w ciągu trwania stażu, zgodnie z wymogami rozporządzenia . Nauczyciel zobowiązany jest do przedłożenia tego dokumentu dyrektorowi placówki w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dn. 26 marca 2013 r., poz. 393).

Podgląd stron

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - strona 1 z 6
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - strona 2 z 6
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - strona 3 z 6
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - strona 4 z 6
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - strona 5 z 6
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - strona 6 z 6