[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:11.09.2013
  • Aktualizowany: 13.11.2013
  • Liczba stron:4
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Dokument opracowany przez nauczyciela na podstawie wymogów rozporządzenia. Plan zawiera jasno określone zadania nauczyciela oraz sposób ich realizacji. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z dnia 2006 r., Nr 97, poz. 674, ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Podgląd stron

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - strona 1 z 4
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - strona 2 z 4
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - strona 3 z 4
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - strona 4 z 4