[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:20.02.2014
  • Aktualizowany: 17.10.2014
  • Liczba stron:7
Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli

Przedstawia zasady organizacji systemu doskonalenia nauczycieli w przedszkolu, kładąc szczególny nacisk zarówno na doskonalenie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak i rozpoznawanie zdolności i wspieranie uzdolnień. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.).

Podgląd stron

Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli - strona 1 z 7
Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli - strona 2 z 7
Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli - strona 3 z 7
Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli - strona 4 z 7
Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli - strona 5 z 7
Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli - strona 6 z 7
Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli - strona 7 z 7
Dokument należy do zestawu
Pakiet: Wrzesień 2014

Planowanie i organizacja roku szkolnego 2014/2015 w przedszkolu

Zobacz zawartość pakietu