[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:12.09.2013
  • Aktualizowany: 13.11.2013
  • Liczba stron:2
Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

Procedura uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela. Dokument ten tworzony jest przez dyrektora placówki na podstawie projektu oceny dorobku zawodowego napisanej przez opiekuna stażu oraz opinii Rady Rodziców o pracy nauczyciela stażysty. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dn.26 marca 2013 r., poz. 393).

Podgląd stron

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień nauczyciela kontraktowego - strona 1 z 2
Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień nauczyciela kontraktowego - strona 2 z 2