Lista kontrolna spełniania wymagania: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
  • Opublikowany:21.02.2014
  • Aktualizowany: 21.02.2014
  • Liczba stron:1
Lista kontrolna spełniania wymagania: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Dokument zawiera listę pytań kontrolnych, które są pomocne w ocenie stopnia realizacji przez przedszkole wymagania: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. W dokumencie przedstawione są kryteria oceny spełniania wymagania na poziomach B (wysokim) i D (podstawowym). Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 560), Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168 poz. 1324 ze zm.).

Podgląd stron

Lista kontrolna spełniania wymagania: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych - strona 1 z 1