[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:20.02.2014
  • Aktualizowany: 17.10.2014
  • Liczba stron:11
Koncepcja pracy przedszkola

Dokument przedstawiający obszary działalności oraz główne cele realizowane przez przedszkole z uwzględnieniem takich zagadnień, jak efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zarządzanie i zachodzące procesy, współpraca z rodzicami i funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Koncepcja pracy uwzględnia także program rozwoju przedszkola oraz kryteria sukcesu. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 256 pozycja 2572 ze zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zmian.), Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r.

Podgląd stron

Koncepcja pracy przedszkola - strona 1 z 11
Koncepcja pracy przedszkola - strona 2 z 11
Koncepcja pracy przedszkola - strona 3 z 11
Koncepcja pracy przedszkola - strona 4 z 11
Koncepcja pracy przedszkola - strona 5 z 11
Koncepcja pracy przedszkola - strona 6 z 11
Koncepcja pracy przedszkola - strona 7 z 11
Koncepcja pracy przedszkola - strona 8 z 11
Koncepcja pracy przedszkola - strona 9 z 11
Koncepcja pracy przedszkola - strona 10 z 11
Koncepcja pracy przedszkola - strona 11 z 11
Dokument należy do zestawu
Pakiet: Wrzesień 2014

Planowanie i organizacja roku szkolnego 2014/2015 w przedszkolu

Zobacz zawartość pakietu