[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
 • Opublikowany:21.08.2014
 • Aktualizowany: 17.10.2014
 • Liczba stron:7
Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola niepublicznego na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego, napisany zgodnie z priorytetowymi zadaniami w zakresie ewaluacji do realizacji w roku szkolnym 2014/2015 Ministra Edukacji Narodowej. Do planu dołączone są gotowe do wykorzystania projekty ewaluacji wraz z harmonogramami, harmonogramem kontroli przestrzegania prawa, planem doskonalenia zawodowego nauczycieli, trybem i harmonogramem oceny pracy nauczycieli oraz organizacją obserwacji obejmującą modele i harmonogram hospitacji. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 31, pkt. 1, art. 33 (Dz. U z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 14 maja 2013 poz.560).

Podgląd stron

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola niepublicznego na rok szkolny 2014/2015 - strona 1 z 7
Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola niepublicznego na rok szkolny 2014/2015 - strona 2 z 7
Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola niepublicznego na rok szkolny 2014/2015 - strona 3 z 7
Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola niepublicznego na rok szkolny 2014/2015 - strona 4 z 7
Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola niepublicznego na rok szkolny 2014/2015 - strona 5 z 7
Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola niepublicznego na rok szkolny 2014/2015 - strona 6 z 7
Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola niepublicznego na rok szkolny 2014/2015 - strona 7 z 7