[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:20.02.2014
  • Aktualizowany: 21.02.2014
  • Liczba stron:25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego, napisany zgodnie z priorytetowymi zadaniami w zakresie ewaluacji do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 Ministra Edukacji Narodowej. Do planu dołączone są gotowe do wykorzystania projekty ewaluacji wraz z harmonogramami, harmonogramem kontroli przestrzegania prawa, planem doskonalenia zawodowego nauczycieli, trybem i harmonogramem oceny pracy nauczycieli oraz organizacją obserwacji obejmującą modele i harmonogram hospitacji. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 31, pkt. 1, art. 33 (Dz. U z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 14 maja 2013 poz.560).

Podgląd stron

Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 1 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 2 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 3 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 4 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 5 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 6 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 7 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 8 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 9 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 10 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 11 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 12 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 13 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 14 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 15 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 16 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 17 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 18 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 19 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 20 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 21 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 22 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 23 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 24 z 25
Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2013/2014 - strona 25 z 25