[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:20.02.2014
  • Aktualizowany: 12.11.2014
  • Liczba stron:4
Karta oceny pracy nauczyciela

Arkusz niezbędny w dokonaniu oceny pracy nauczyciela; uwzględnia takie obszary oceny, jak: warsztat pracy nauczyciela, zaangażowanie zawodowe, aktywność w doskonaleniu zawodowym oraz działania w zakresie wspomagania rozwoju. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. nr 168 poz. 1324 ze zm.), Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.2012.1538).

Podgląd stron

Karta oceny pracy nauczyciela - strona 1 z 4
Karta oceny pracy nauczyciela - strona 2 z 4
Karta oceny pracy nauczyciela - strona 3 z 4
Karta oceny pracy nauczyciela - strona 4 z 4