[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:19.02.2014
  • Aktualizowany: 17.10.2014
  • Liczba stron:3
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Przedstawia zakres upoważnienia osób przetwarzających dane osobowe. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 ze zm.), Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. nr 100 poz. 1024).

Podgląd stron

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - strona 1 z 3
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - strona 2 z 3
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - strona 3 z 3