[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:20.02.2014
  • Aktualizowany: 21.02.2014
  • Liczba stron:3
Arkusz projektowania badań - monitorowanie realizacji IPET

Arkusz jest propozycją dokumentu pomocniczego do monitorowania realizacji IPET tworzonego na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz Rozporządzenie zmieniające z dnia 2 sierpnia 2013 r.

Podgląd stron

Arkusz projektowania badań - monitorowanie realizacji IPET - strona 1 z 3
Arkusz projektowania badań - monitorowanie realizacji IPET - strona 2 z 3
Arkusz projektowania badań - monitorowanie realizacji IPET - strona 3 z 3