[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:06.09.2013
  • Aktualizowany: 31.07.2014
  • Liczba stron:2
Ankieta dla nauczyciela badająca dostosowanie programu do podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Badanie w ramach ewaluacji wewnętrznej – podnoszenie jakości pracy przedszkola. Dokument zawiera pytania skierowane do nauczyciela na temat programu realizowanego w danym roku szkolnym. Bada, czy program jest elastyczny, spójny z koncepcją pracy przedszkola, dopasowany do podstawy programowej, uwzględnia pracę indywidualną z dzieckiem, daje przestrzeń do równoczesnej realizacji innych, autorskich programów edukacyjnych. Zawiera pytania otwarte i zamknięte. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne - art. 12 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela i art. 22a ust . 1 ustawy o systemie oświaty. Szczególnie cenne w ankiecie są jasne, konkretne pytania pozwalające do odpowiedzi, czy wybrany program jest zgodny z celami, zadaniami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 560).

Podgląd stron

Ankieta dla nauczyciela	badająca dostosowanie programu do podstawy programowej wychowania przedszkolnego - strona 1 z 2
Ankieta dla nauczyciela	badająca dostosowanie programu do podstawy programowej wychowania przedszkolnego - strona 2 z 2